Search

popüler girişim


Devlet / devlet başkanları ve nüfus arasında daha iyi bir iletişim için.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 16 “Barış, Adalet ve güçlü kurumlar” (https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16) uyarınca Birleşmiş Milletlerden üye devletlere sormalarını ve Uluslararası Kuruluşların Popüler İnisiyatif Referandumları uygulamaya koymalarını istiyoruz. nüfus dilekçelerinin% 3’ü (nüfusun% 3’ü bir dilekçe imzaladığında, tüm halk için resmi oylama yapılmalıdır).

Burayı imzalayın: http://chng.it/7ZyzgZRB ve sonra iletin!

Aurianne Or by Aurianne Or is licensed under CC BY-NC 4.0