Lad os se hurtigt på de første fire uger med gule veste protester og hvad de allerede har opnået:

· Brændselsafgiftstab opgivet

· Statsborgerens skatteforhøjelse forladt

· Stigningen af ​​den minimale løn

· Regeringen overvejer ideen om at gennemføre populært initiativstemme i forfatningen

· 75% godkendelse fra befolkningen efter deres 5. Aktionsuge

Det kan virke lidt for mange franske folk, men husk i årets fire måneders traditionelle hard rail strejker fik ikke en enkelt ting, men de har mistet fire måneders løn. Og det har været sådan her i årtier. På trods af, hvad langt de fleste medier rapporterer om denne bevægelse, handler det ikke om at sætte Paris-monumenter i brand. Hidtil kan vi lære meget af de gule vestenes succesfulde metoder:

– De gule veste har ingen repræsentanter, ingen hoved til korrupt eller at sætte i fængsel. Bevægelsen bruger et væld af sociale medieplatforme til at koordinere lokale grupper. Tænkere føder dette netværk og takket være internettet diskuteres ideer og meninger inden for få timer. De gule veste opnåede effektivitet uden centraliseret myndighed.

– Deres organisation er meget fleksibel og reaktiv. Selv om bevægelsen startede mod en brændstofskatstigning, blev ideen om direkte demokrati løsningen på mindre end en uge. Et andet eksempel er, hvor hurtigt de bad folk om at holde op med at reagere på vold ved vold mellem den 8. og 15. december, så snart folket indså, at det var modproduktivt og langt fra deres mål.

– De gule veste fokuserer ikke på hovedstaden, selv om dette er den synlige del i medierne. De mener, at det ville give for statschefen for stor betydning, mens de fremmer ideen om magt, der kommer fra folket.

– De fokuserer deres indsats mod de økonomiske interesser hos dem, der styrer regeringen snarere end magtens symboler. Indtil videre har Vinci indrømmet at lide snesevis af millioner af tab, og deres aktionærer er nu i panik. De store detailhandleres nationale sammenslutning er foruroliget over 40% salgstab inden julen. De politiske eliter er sikker på, at de ikke lytter til gaderne, men de overvejer helt sikkert, at disse alarmer kommer fra konglomeraterne, der finansierer deres livsstil.

Dette er ikke helt nyt, det meste er ikke kun tænkt igennem, men også tidligere ansat, især af Charles Stewart Parnell (Boycott https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott) og Gandhi (Salt March https : //en.wikipedia.org/wiki/Salt_March).

Andragende til FN for populært initiativ: Tilmeld dig her:
http://chng.it/7ZyzgZRB
og send det videre!


Brug google translate til at oversætte


Den økonomiske fremgang: https://aurianneor.tumblr.com/post/181291168120/le-levier-économique-charles-stewart-parnell

Gule jakker: massedistribution skarpt lavere indtægter – Le Journal du Dimanche: https://www.lejdd.fr/Politique/gilets-jaunes-le-chiffre-daffaires-de-la-grande-distribution -in-high-down-3808691

“Gule veste”: Vinci Highways beklager “flere titusinder – stipendium Område: https://www.zonebourse.com/VINCI-4725/actualite/Gilets-jaunes-Vinci-autoroutes-deplore-plusieurs-dizaines-de-millions-27760628/

Frankrig. Politiet skal stoppe med at bruge overdreven magt mod demonstranter og studerende – Amnesty: https://www.amnesty.fr/presse/france.-la-police-doit-cesser-de-recourir-a-une-force

Gule veste folkeafstemning initiativ kan være ‘godt instrument i demokratiet’: fransk PM – Nationen: https://nation.com.pk/17-Dec-2018/yellow-vests-referendum-initiative-can-be-good-instrument-in-a-democracy-pm

Situationen for de gule veste den 25. november: https://aurianneor.tumblr.com/post/180480765525/the-situation-of-yellow-vests-today-1-fed-up-with

Populært initiativ: https://aurianneor.tumblr.com/post/181019131570/popular-initiative-translate

Folkeafstemning er et våben, der dræber voldhttps://aurianneor.tumblr.com/post/180920608175/le-référendum-est-une-arme-qui-tue-la-violence-oui

Vth Republic, der stadighttps://aurianneor.tumblr.com/post/180784519815/vth-republic-still-there-pour-lire-ceci-en

Fem una ullada ràpida a les primeres quatre setmanes de protestes de Yellow Vests i el que ja han obtingut:

· S’ha abandonat la pujada de l’impost sobre el combustible

· La pujada d’impostos dels pensionistes abandonada

· Augment del salari mínim

· El govern considerant la idea d’implementar vots d’iniciativa popular en la constitució

· Aprovació del 75% de la població després de la seva cinquena setmana d’actuació

Pot semblar poc per a molts francesos, però recordeu que els quatre mesos de les vagues tradicionals del ferro dur no van obtenir una sola cosa, però van perdre quatre mesos de sou. I ha estat així durant dècades. Malgrat el que la gran majoria dels mitjans de comunicació informen sobre aquest moviment, no es tracta de configurar monuments de París en el foc. Fins ara, podem aprendre molt dels mètodes reeixits dels Yellow Vestits:

– Les armilles grogues no tenen representants, cap cap per corrompre o per empresonar. El moviment utilitza multitud de plataformes de mitjans socials per coordinar grups locals. Els pensadors alimenten aquesta xarxa i, gràcies a Internet, les idees i opinions es debaten en qüestió d’hores. Les armilles grogues van aconseguir eficiència sense autorització centralitzada.

– La seva organització és altament flexible i reactiva. Encara que el moviment es va iniciar en contra d’una pujada de l’impost sobre el combustible, la idea que la democràcia directa era la solució es va fer destacar en menys d’una setmana. Un altre exemple és el ràpid que van demanar a les persones que deixessin de reaccionar a la violència per violència entre el 8 i el 15 de desembre tan bon punt la gent es va adonar que era contraproduent i lluny del seu objectiu.

– Les armilles grogues no se centren a la capital, tot i que aquesta és la part visible dels mitjans de comunicació. Consideren que donaria molta importància al cap d’Estat mentre promovien la idea del poder provinent de les persones.

– Centren els seus esforços en contra dels interessos econòmics dels que comanden el govern en comptes de simbols del poder. Fins ara obert els peatges de la carretera, Vinci va admetre sufocar desenes de milions de pèrdues i els seus accionistes ara estan en pànic. La confederació nacional de grans minoristes està alarmada pel 40% de pèrdua de vendes abans de Nadal. Les elits polítiques segures no escolten els carrers, però segur que consideren aquestes alarmes procedents dels conglomerats que financen la seva forma de vida.

Això no és tot nou, la majoria no només ha estat pensat, sinó també emprat en el passat, especialment per Charles Stewart Parnell (Boicot https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott) i Gandhi (Salt March https : //en.wikipedia.org/wiki/Salt_March).


Utilitza Google translate per traduir


Petició a la Iniciativa Popular per a les Nacions Unides: Firmeu aquí: http://chng.it/7ZyzgZRB i després reenvia-la!

La palanca econòmica: https://aurianneor.tumblr.com/post/181291168120/le-levier-économique-charles-stewart-parnell

Gilets jaunes: el xifra d’afers de la gran distribució en fort bâtisse – Le Journal du Dimanche: https://www.lejdd.fr/Politique/gilets-jaunes-le-chiffre-daffaires-de-la-grande-distribution -en-fort-baisse-3808691

“Gilets jaunes”: Vinci autoroutes deplora “plusieurs dizaines de milions – Borsa de zones: https://www.zonebourse.com/VINCI-4725/actualite/Gilets-jaunes-Vinci-autoroutes-deplore-plusieurs-dizaines-de-millions-27760628/

França. El pomic ha de deixar de recórrer a una força excessiva contra manifestants i estudiants de secundària – Amnistia: https://www.amnesty.fr/presse/france.-la-police-doit-cesser-de-recourir-a-une- força

La iniciativa de referèndum per a armilles grogues pot ser “un bon instrument en la democràcia”: francès PM – The Nation: https://nation.com.pk/17-Dec-2018/yellow-vests-referendum-initiative-can-be-good-instrument -en-una-democràcia-pm

La situació de les armilles grogues el 25 de novembre: https://aurianneor.tumblr.com/post/180480765525/the-situation-of-yellow-vests-today-1-fed-up-with

Iniciativa popular: https://aurianneor.tumblr.com/post/181019131570/popular-iniciative-translate

El referèndum és una arma que mata la violència: https://aurianneor.tumblr.com/post/180920608175/le-référendum-est-une-arme-qui-tue-la-violence-oui

V República, encara allà: https://aurianneor.tumblr.com/post/180784519815/vth-republic-still-there-pour-lire-ceci-en

University of Kansas – Conducting a Direct Action Campaign | Section 17. Organizing a Boycott | Main Section | Community Tool Box: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/direct-action/organize-boycott/main

History of Successful Boycotts | Ethical Consumer: https://www.ethicalconsumer.org/ethicalcampaigns/boycotts/history-successful-boycotts

Gandhi (1982)

Successful protesters

Let’s have a quick look back at the first four weeks of Yellow Vests protests and what they have already obtained:

·        Fuel tax hike abandoned

·        Pensioner’s tax hike abandoned

·         Rise of the minimal wage

·         The government considering the idea of implementing popular initiative vote in the constitution

·         75% approval from the population after their 5th week of action

It may seem little to many French people, but remember this year’s four month of traditional hard rail strikes did not obtain a single thing but they have lost four months of salary. And it’s been like this for decades. Despite what the vast majority of media report about this movement, it is not about setting Paris monuments on fire. So far we can learn a lot from the Yellow Vests’ successful methods:

– The Yellow Vests have no representatives, no head to corrupt or to put in jail. The movement uses a multitude of social media platforms to coordinate local groups. Thinkers feed this network and, thanks to the internet, ideas and opinions are debated within a matter of hours. The Yellow Vests achieved efficiency without centralized authority.

– Their organization is highly flexible and reactive. Although the movement started against a fuel tax hike, the idea that direct democracy was the solution became prominent in less than a week. Another example is how quick they asked people to stop reacting to violence by violence between December 8th and 15th as soon as the people realised it was counter-productive and far from their goal.

– Yellow Vests do not focus on the capital city although this is the visible part in the media. They consider it would be giving too much importance to the head of state while they promote the idea of power coming from the people.

– They focus their efforts against the economic interests of those who command the government rather than symbols of power. So far by opening highway tolls, Vinci admitted suffering dozens of millions of loss and their shareholders are now panicking. The national confederation of big retailers are alarmed by 40% sales loss before Christmas. The political elites sure don’t listen to the streets but they sure consider these alarms coming from the conglomerates who finance their way of life.

This isn’t all new, most of it has been not only thought trough but also employed in the past, notably by Charles Stewart Parnell (Boycott https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott) and Gandhi (Salt march https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_March).


The economic leverhttps://aurianneor.tumblr.com/post/181291168120/le-levier-économique-charles-stewart-parnell

Petition to the UN for Popular Initiative: Sign here: http://chng.it/7ZyzgZRB and then forward it!

University of Kansas – Conducting a Direct Action Campaign | Section 17. Organizing a Boycott | Main Section | Community Tool Box: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/direct-action/organize-boycott/main

History of Successful Boycotts | Ethical Consumer: https://www.ethicalconsumer.org/ethicalcampaigns/boycotts/history-successful-boycotts

Gilets jaunes : le chiffre d’affaires de la grande distribution en forte baisse – Le Journal du Dimanche: https://www.lejdd.fr/Politique/gilets-jaunes-le-chiffre-daffaires-de-la-grande-distribution-en-forte-baisse-3808691

“Gilets jaunes”: Vinci autoroutes déplore “plusieurs dizaines de millions

– Zone bourse: https://www.zonebourse.com/VINCI-4725/actualite/Gilets-jaunes-Vinci-autoroutes-deplore-plusieurs-dizaines-de-millions-27760628/

France. La police doit cesser de recourir à une force excessive contre les manifestants et les lycéens  – Amnesty: https://www.amnesty.fr/presse/france.-la-police-doit-cesser-de-recourir-a-une-force

Yellow vests referendum initiative can be ‘good instrument in Democracy’: French PM – The Nation: https://nation.com.pk/17-Dec-2018/yellow-vests-referendum-initiative-can-be-good-instrument-in-a-democracy-pm

The situation of the Yellow Vests on Nov 25th: https://aurianneor.tumblr.com/post/180480765525/the-situation-of-yellow-vests-today-1-fed-up-with

Popular Initiativehttps://aurianneor.tumblr.com/post/181019131570/popular-initiative-translate

Referendum is a weapon that kills violencehttps://aurianneor.tumblr.com/post/180920608175/le-référendum-est-une-arme-qui-tue-la-violence-oui

Vth Republic, still therehttps://aurianneor.tumblr.com/post/180784519815/vth-republic-still-there-pour-lire-ceci-en

V for Vendetta – MovieReview  ChrisStuckmann:  https://youtu.be/jIE7XhW0LPo