Search

Daklozen nul, pensioenen, maximumsalaris….. Ontdek de lijst met claims van de “gele vesten”


Daklozen nul, pensioenen, maximumsalaris….. Ontdek de lijst met claims van de “gele vesten”

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/zero-sdf-retraites-superieures-a-1-200-euros-salaire-maximum-a-15-000-euros-decouvrez-la-longue-liste-des-revendications-des-gilets-jaunes_3077265.html

De beweging stuurde donderdag een persbericht naar de media en parlementsleden met ongeveer 40 eisen.

De eisen van de “gele vesten” gaan nu officieel verder dan alleen de kwestie van de brandstofprijzen. In een lange verklaring die op donderdag 29 november naar de media en parlementsleden werd gestuurd, somde de delegatie van de beweging een reeks eisen op die zij ten uitvoer wilde zien gelegd.

“Afgevaardigden van Frankrijk, wij informeren u over de richtlijnen van het volk, zodat u ze kunt omzetten in wetgeving (…..). Volg de wil van het volk. Handhaven van deze instructies”, schrijf de “gele vesten”. De woordvoerders van de delegatie worden vrijdag om 14.00 uur ontvangen door premier Edouard Philippe en minister van Ecologische Overgang François de Rugy.

De lijst bevat veel sociale maatregelen, maar ook maatregelen op het gebied van vervoer, zoals het einde van de verhoging van de brandstofbelasting en de invoering van een belasting op scheepsbrandstof en kerosine. Hier is een niet-uitputtende lijst van vorderingen:

– Nul daklozen : URGENT.

– Meer progressiviteit in de inkomstenbelasting, d.w.z. meer haakjes.

– Smic aan 1.300 euro netto.

– Bevorderen van kleine bedrijven in dorpen en stadscentra. Stop de bouw van grote commerciële gebieden rond grote steden die kleine bedrijven en meer gratis parkeren in de stadscentra doden.

– Groot plan van Isolatie van de woningen om ecologie te maken door het maken van besparingen voor de huishoudens.

– Belastingen: dat BIG-bedrijven (MacDonald’s, Google, Amazon, Carrefour….) BIG betalen en dat kleine bedrijven (ambachtslieden, zeer kleine KMO’s) kleine bedrijven betalen.

– Hetzelfde socialezekerheidsstelsel voor iedereen (inclusief ambachtslieden en zelfstandige ondernemers). Einde van de RSI.

– Het pensioenstelsel moet verenigd en dus gesocialiseerd blijven. Geen punt retraite.

– Einde van de verhoging van de brandstofbelasting.

– Geen pensioen onder de 1.200 euro.

– Elke gekozen vertegenwoordiger heeft recht op het mediane salaris. Zijn transportkosten zullen worden gecontroleerd en terugbetaald indien gerechtvaardigd. Recht op een maaltijdticket en een vakantiecheque.

– De salarissen van alle Fransen, maar ook de pensioenen en toelagen moeten worden geïndexeerd op basis van de inflatie.

– Bescherming van de Franse industrie: verplaatsingen verbieden. De bescherming van onze industrie betekent de bescherming van onze knowhow en onze banen.

– Einde van het gedetacheerde werk. Het is abnormaal dat een persoon die in Frankrijk werkt niet hetzelfde salaris en dezelfde rechten geniet. Iedereen die op Frans grondgebied mag werken, moet op gelijke voet staan met een Franse burger en zijn werkgever moet op hetzelfde niveau bijdragen als een Franse werkgever.

– Voor de zekerheid van de werkgelegenheid: verdere beperking van het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor grote ondernemingen. We willen meer vaste contracten.

– Einde van de CICE. Gebruik van dit geld om een Franse waterstofauto industrie te lanceren (wat echt ecologisch is, in tegenstelling tot de elektrische auto.)

– Einde van het bezuinigingsbeleid. We stoppen met het betalen van rente over de schuld die onwettig is verklaard en we beginnen met het afbetalen van de schuld zonder geld van de armen en de minder armen, maar door het innen van de 80 miljard dollar aan belastingontduiking.

– Dat de oorzaken van gedwongen migratie worden aangepakt.

– Dat asielzoekers goed worden behandeld. Wij zijn hun huisvesting, veiligheid, voedsel en onderwijs voor minderjarigen verplicht. Werk samen met de VN om ervoor te zorgen dat in veel landen over de hele wereld opvangkampen worden geopend, in afwachting van het resultaat van de asielaanvraag.

– Dat afgewezen asielzoekers worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

– Dat er een echt integratiebeleid wordt gevoerd. Wonen in Frankrijk betekent Frans worden (taalcursussen Frans, cursussen Franse geschiedenis en cursussen burgereducatie met een certificaat aan het einde van de cursus).

– Maximaal salaris vastgesteld op 15.000 euro.

– Dat er banen worden gecreëerd voor werklozen.

– Verhoging van de invaliditeitsuitkeringen.

– Beperking van de huurprijzen. Betaalbaarder huisvesting (vooral voor studenten en onzekere werknemers).

– Verbod op de verkoop van eigendommen van Frankrijk (dam, luchthaven….)

– Aanzienlijke middelen voor justitie, politie, gendarmerie en leger. Of er overuren worden betaald of teruggevorderd.

– Al het geld dat met de tolheffing op de autosnelwegen wordt verdiend, wordt gebruikt voor het onderhoud van de Franse autosnelwegen en wegen en voor de veiligheid op de weg.

– Aangezien de prijzen van gas en elektriciteit sinds de privatisering zijn gestegen, willen wij dat deze weer openbaar worden en dat de prijzen aanzienlijk dalen.

– Onmiddellijk einde van de sluiting van kleine lijnen, postkantoren, scholen en kraamklinieken.

– Laten we onze senioren welzijn brengen. Verbod om geld te verdienen aan ouderen. Wit goud is voorbij. Het tijdperk van het grijze welzijn begint.

– Maximaal 25 leerlingen per klas, van kleuterschool tot middelbare school.

– Aanzienlijke middelen voor de psychiatrie.

– Het volksreferendum moet in de grondwet worden opgenomen. Oprichting van een leesbare en doeltreffende website, onder toezicht van een onafhankelijk controleorgaan waar mensen een wetsvoorstel kunnen doen. Als dit wetsvoorstel 700.000 handtekeningen krijgt, dan moet het worden besproken, aangevuld en gewijzigd door de Nationale Vergadering, die de verplichting heeft (één jaar tot de dag na het verkrijgen van 700.000 handtekeningen) om het ter stemming voor te leggen aan alle Fransen.

– Terugkeer naar een ambtstermijn van 7 jaar voor de president van de Republiek. De verkiezing van de afgevaardigden twee jaar na de verkiezing van de president van de Republiek heeft het mogelijk gemaakt een positief of negatief signaal af te geven aan de president van de Republiek met betrekking tot zijn beleid. Dit hielp om de stem van het volk te laten horen.)

– Pensioen op 60-jarige leeftijd en voor alle personen die hebben gewerkt in een beroep dat het lichaam verslijt (bv. metselaar of metselaar) en die recht hebben op pensioen op 55-jarige leeftijd.

– Een 6-jarig kind dat niet voor zichzelf zorgt, voortzetting van het PAJEMPLOI-bijstandsysteem tot het kind 10 jaar oud is.

– Bevorderen van het vervoer van goederen per spoor.

– Geen bronbelasting.

– Einde van de voordelen van het voorzitterschap.

– Verbod om handelaren een belasting te laten betalen wanneer hun klanten de kredietkaart gebruiken. Belasting op stookolie en kerosine voor de scheepvaart.


Verkiezing is geen stemminghttps://aurianneor.tumblr.com/post/180830959425/verkiezing-is-geen-stemming-verwenden-sie-deepl

Use DeepL to translate the following:

De gele vesten een veilige reis wensen: https://aurianneor.tumblr.com/post/180241239260/wishing-a-safe-journey-to-the-yellow-vests-the

De situatie van de gele vesten vandaag: https://aurianneor.tumblr.com/post/180480765525/the-situation-of-yellow-vests-today-1-fed-up-with

4.600 politieagenten uitgeput om toezicht te houden op de demonstranten: https://aurianneor.tumblr.com/post/180712877670/4600-police-officers-exhausted-to-supervise-the

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Gilets Jaunes Coordination (Serveur Discord): http://www.giletsjaunes-coordination.fr

Aurianne Or by Aurianne Or is licensed under CC BY-NC 4.0